Akceptowalne pliki

Ogólne zasady przyjmowania plików do druku

Formaty plików

TIF - należy zachować odpowiednie parametry:

 • format 1:1,
 • spady po 3 mm z każdej strony,
 • rozdzielczość 350 dpi,
 • tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
 • bez warstw – spłaszczone,
 • zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP,
 • projekt wyśrodkowany na stronie,
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm.(katalogi i teczki 5 mm)
 • wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia IKSEL nie ponosi odpowiedzialności

JPG - należy zachować odpowiednie parametry

 • format 1:1,
 • spady po 3 mm z każdej strony,
 • rozdzielczość 350 dpi,
 • tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
 • projekt wyśrodkowany na stronie.
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)
 • wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia IKSEL nie ponosi odpowiedzialności

PDF - PrePress - zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3)

 • wszystkie fonty zamienione na krzywe,
 • spady po 3 mm z każdej strony,
 • jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
 • rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi),
 • tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
 • projekt wyśrodkowany na stronie,
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)
 • wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia IKSEL nie ponosi odpowiedzialności

CDR - pliki programu Corel Draw (do wersji X4)

 • prace lakierowane (pogląd pracy wraz z lakierem na osobnej stronie), 1:1,
 • wykrojniki do danych prac (na pierwszej stronie wykrojnik nałożony na pracę na drugiej stronie pracę do druku bez wykrojnika) – linie cięcia oznaczamy na niebiesko linie falcu na czerwono , 1:1,
 • fonty zamienione na krzywe,
 • spady po 3 mm z każdej strony,
 • wewnętrzne mapy bitowe o odpowiednich parametrach (1:1, 350dpi, CMYK),
 • praca nie może zawierać żadnych dodatkowych kolorów,
 • projekt, wykrojnik i lakier wyśrodkowany na stronie,
 • jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
 • rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi),
 • tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
 • projekt wyśrodkowany na stronie,
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od lini cięcia min. 3 mm (katalogi I teczki zalecane 5mm).
 • wszystkie bitmapy umieszczone w CDR powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia IKSEL nie ponosi
 • odpowiedzialności
 • Orientacja pracu musi się zgadzać z ustawieniami orientacji arkusza. (Dla pracy poziomej, arkusz powinien być poziomy)

UWAGA!!!

Drukarnia IKSEL NIE PONOSI odpowiedzialności za prace przysłane w programie Corel Draw i pliki PDF publikowane z programu Corel Draw oraz wynikające z tego tytułu błędy. Uwaga wszystkie pliki w formacie CDR będą automatyczne konwertowane do formatu PDF z zamianą kolorystyki na CMYK z wyłączeniem papierów firmowych zamówionych w kolorystyce PANTONE lub HKS ) Drukarnia IKSEL NIE PONOSI odpowiedzialności za konwersję kolorów z programu Corel Draw. Drukarnia IKSEL NIE PONOSI odpowiedzialności za prace, w których odległość od linii cięcia nie jest zgodna ze specyfikacją.

WSZYSTKIE CZCIONKI MAJĄ BYĆ ZAMIENIONE NA KRZYWE.

Drukarnia IKSEL NIE PONOSI odpowiedzialności za prace, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.

W przypadku plików PDF wyeksportowanych z programu Corel Draw, aby uniknąć błędów w wydruku należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy i połączyć je z tłem - przekształcić na mapę bitową.

W związku z możliwością wystąpienia błędów przy generacji plików PDF w postaci WEKTOROWEJ a nie jako bitmapa z programu Adobe Photoshop, pliki wynikowe z programu Adobe Photoshop powinny być zapisywane jako TIFF bez warstw - spłaszczone. IKSEL NIE PONOSI odpowiedzialności za błędnie wygenerowane pliki PDF z programu Adobe Photoshop, oraz pliki błędnie wygenerowane przez programy Adobe Photoshop i Corel Draw przekonwertowane przez inne oprogramowanie np. Adobe Indesign.

Prawidłowo przygotowany PDF

PDF-y – PrePress:

 • acrobat 4 wersja 1.3,
 • zdjęcia 350dpi,
 • wektory 2400 dpi,
 • spady po 3 mm + linie cięcia,
 • katalogi i broszury - strony w kolejności 1,2,3 ... itd. (żadnych składek),
 • całość CMYK,
 • dokładne opisy plików tj. Katalog_X_Srodki.pdf Katalog_X_Okładka.pdf, (gdzie x=nazwa),
 • ulotki składane, przygotowane wg wzorów dostępnych na naszej stronie,
 • projekt wyśrodkowany na stronie.
 • czcionki zamienione na krzywe

Układ graficzny

Formaty: Do pracy która ma być mniejsza od wybranego formatu należy dołączyć plik tekstowy (.txt) spakowany razem z pracą, w pliku powinien znajdować się rozmiar do jakiego formatu ma być docięta praca (NIE DOCINAMY WIZYTÓWEK I DO FORMATU MNIEJSZEGO NIŻ A6 - 105mm na 148mm)

Katalogi i broszurki należy przesyłać w formacie PDF strona po stronie (żadnych składek)

Każda strona powinna zawierać:

 • linie cięcia według formatu zgodnego z formatem publikacji;
 • opis kolorów dodatkowych jeżeli występują;
 • opis numeru strony (katalogi, broszurki) w obszarze poza liniami cięcia jeśli dana praca nie posiada paginacji.
 • Elementy drukowane na spad (naddatek) powinny wychodzić poza linie cięcia na minimum 3 mm (w przypadku oprawy zeszytowej zalecane to 5 mm).

W przypadku reklam, ze względu na możliwość drukowania na stronach parzystych i nieparzystych spady powinny występować ze wszystkich stron. Jeżeli chcą Państwo wydruk 4/4 z takim samym zadrukiem dla obu stron, proszę przygotować plik z dwoma takimi samymi stronami lub wgrać dwa takie same pliki.

Własne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm od linii cięcia (zalecane 5mm) powyżej 32 stron przy oprawie szytej 5mm (zalecane 8mm).

Dla oprawy szytej należy uwzględnić zjawisko fizycznego zmniejszania się formatu strony do środka. Na życzenie Klienta, Drukarnia koryguje na etapie montażu położenie stron kompensując efekt grubości grzbietu. Korekta jest wyliczana wyłącznie w oparciu o gramaturę papieru. Opcja ta jest niemożliwa do wykonania w przypadku rozkładówek.Powoduje to zabranie obrazu wzdłuż linii grzbietu, im pagina jest bliższa środka egzemplarza tym więcej. W takich przypadkach zakłada się automatycznie, że układ/projekt strony pozwala na tę operację.

Lakier wybiórczy powinien być przygotowany na osobnym arkuszu/stronie. Miejsca lakierowane powinny zostać wypełnione 100% apli składowych CMYK (zalecany czarny kolor).

Uwaga! Margines błędu przy cieciu, może wynosić maksymalnie 2mm! Należy zachować 1 cm odstępu od linii formatu dla istotnych elementów grafiki na stronie (zwłaszcza długich, równoległych do krawędzi strony).

W przypadku opraw klejonych, należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz 1 i ostatnia strona wkładu będą miały zaklejone 6 mm od strony grzbietu poprzez klejenie boczne. Z tego względu minimalna odległość elementów graficznych i tekstowych powinna wynosić 10 mm. Wewnątrz publikacji powinno się także zachować odstęp mim 10 mm.

Informacje o kratkach w bloczkach:

 • Kratka bloczków w szarościach powinna mieć 0,2 mm - 20 % czarnego i 0,12 - 35% czarnego.
 • Poniżej punkt rastrowy może zanikać i linie będą niepełne lub kratka bloczków czarny 100% linia może mieć szerokość minimum 0,05 mm.

Efektywny format rozkładówek w egzemplarzu przy oprawie klejonej jest mniejszy od nominalnego z powodu niepełnego otwarcia książki. Korekta (zdublowanie obrazu przy wewnętrznej krawędzi strony) powinna być uwzględniona w pliku. Drukarnia nie wprowadza korekty układu lub formatu strony.

Znak wodny powinien być przygotowany z minimalnym nafarbieniem 8% dla koloru czarnego lub wszystkich kanałów CMYK.

Uwaga!! obiekty 100% czarne zostają nadrukowane (overprinty), Drukarnia IKSEL NIE PONOSI odpowiedzialności za nadrukowania (overprinty) na innych kolorach zadanych w pracy.

Prace obracane są automatycznie lewą/prawą stronę. Nie obracamy prac góra/dół.

Drukarnia IKSEL nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo obracane strony Drukarnia IKSEL NIE PONOSI odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne w pracach wynikające z konwersji profili niezgodnych ze specyfikacją do profilu Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004.